Waarom moeten de wilde dieren het circus uit?

Het in levenden lijve en van dichtbij kunnen ervaren, en vaak zelfs aanraken, van wilde dieren in circussen, kost ze letterlijk en figuurlijk de kop. Maar deze praktijken blijven voor het publiek natuurlijk onzichtbaar. Wie het circus met wilde dieren bezoekt wordt getrakteerd op bijzondere indrukken van machtige dieren, opgepoetst en behangen met tierelantijntjes. Op een discobal, in een mist van witte rook, en met spectaculaire muziek. Maar wie goed kijkt, ziet ook de andere kant.

Wilde dieren doen geen kunstjes voor een aai over hun bol. Verschillende undercover onderzoekers waren getuige van de hedendaagse trainingsmethodes in het circus, maar ook ex-dompteurs doen een boekje open over de gruwelijke werkelijkheid. De dieren, ook de dieren die niet optreden maar wel meereizen, worden in omstandigheden gehouden die je zelfs niet eens in de meest louche dierentuin zou tegenkomen. Eén van de zichtbare gevolgen daarvan is het vertonen van stereotype gedrag. Olifanten die continu hun hoofd heen en weer zwaaien (weven) en tijgers die patronen lopen voor de tralies. Koste wat het kost worden dieren geselecteerd, gevangen uit het wild, doorgefokt, mishandeld, en als vroegere freakshow tentoongesteld. Zodat u een kaartje koopt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde onlangs een onderzoek in naar het welzijn van deze dieren. Naar verwachting wordt dit rapport in juni 2009 naar de Tweede Kamer verzonden. Wilde Dieren de Tent Uit maakte onderdeel uit van de klankbordcommissie tijdens dit onderzoek en verzoekt Minister Verburg, samen met inmiddels meer dan 50.000 ondertekenaars van de petitie, wederom met klem een nationaal verbod in te stellen, zodat het circus weer een feestje wordt.
David van Gennep zei ooit: "De overtreffende trap in dierenmishandeling is volgens mij dierenmishandeling voor je lol." Daarbij sluit ik me helemaal aan. Het is tijd om als publiek te kiezen voor één van de vele spectaculaire alternatieven, waarbij dieren niet de dupe zijn. Kijk daarom eens in onze circusagenda wanneer een circus zonder wilde dieren bij jou in de buurt is!

Teken de petitie voor een nationaal verbod op het houden van wilde dieren in circussen!

Hartelijke groet en dank voor jouw steun.


Leonie Vestering
Campagnecoördinator
Wilde Dieren de Tent Uit